„Ruka Ruci“ nastavlja aktivnosti za jačanje učešća žena u politici

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) „Ruka Ruci“ je 15. oktobra u Gračanici održala radionicu o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti (ZRR), koji reguliše učešće žena u politici kao i o zakonodavstvu Evropske unije (BE) o rodnoj ravnopravnosti.

12 žena iz Mitrovice, Novog Brda, Gračanice, Lipljana, Parteša i Raniluga diskutovalo je zajedno o izgradnji kapaciteta za učešće u politici i procesima donošenja odluka. Prisustvovali su i predstavnici KFOR-a.

Nevenka Rikalo, koordinatorka projekta „Jačanje učešća žene u politici“, podelila je sa prisutnima cilj i očekivanja ove inicijative.

Moderatorka Radmila Kapetanović  predstavila je pravni i institucionalni  okvir za promovisanje većeg učešća žena u politici.

U toku diskusije Gordana Toskić, izvršna direktorica „Ruka Ruci“ obavestila je da  će se uskoro održati susret sa predstavnicama Kosovskog  Lobija za rodnu ravnopravnost (Lobi), koji  ima   ključnu ulogu za  ujedinjenje žena i vođenju  diskusija za njihovu dobrobit.

„Ako svaka  od nas  na tom putu razvijanja dijaloga, saradnje,  izgradnje mira napravi samo nekoliko koraka, bićemo bliže ostvarenju prava na ravnopravnost žena i muškaraca na Kosovu“, istakla je ona.

Dušica Stojković, i NVO-a „Ženski inkluzivni centar“ iz Novog Brda izjavila je da pojam i  termin koji se odnose na rod, kao što su: urodnjavanje, rodna osetljivost, rodna jednakost, rodna pravednost treba češće objašnjavati u zajednici među mladima  jer  svi ovi pojmovi  su uključeni u zakonima ali se ne koriste u porodici, politici  i zajednici.

Dalje, učesnica Vesna Stajić je govorila  o postojećim  institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, među kojima je istakla pozitivnu ulogu Agencije za rodnu ravnopravnost (ARR) i Službenica za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou.

Međutim, prema njenim rečima, ZRR ima nekih nedostataka  jer ne propisuje sankcije ili mehanizme koji treba da obezbede da ga političke partije ili druge institucije  ispoštuju.  

Tokom diskusije, druga učesnica, Sonja Stojanović  izjavila da postoje još uvek barijere u uključivanju žena u izbore i izborne procese. Prema njenim rečima,  nedostatak političke volje i društveni stavovi  su neki od faktora koji ometaju izgradnju ravnopravnog  društva između žena i muškaraca.

Na kraju radionice, učesnice su se složile da postoji potreba za više takvih informativnih sastanaka sa ženama, mladima i ne-većinskim zajednicama koje  žive u ruralnim sredinama.

Ova radionica održana je u okviru aktivnosti inicijative „Jačanje učešća žena u politici“, koju je podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.