SHMAKS traži institucionalnu podršku za jačanje uloge babica na Kosovu

Dana 12. decembra, Društvo Babica Kosova (SHMAKS) je organizovalo okrugli sto „Jačanje profesionalne uloge babica na Kosovu“ gde su učestvovali direktori departamenata Zdravstva i Socijalne Zaštite iz različitih opština na Kosovu, članovi Skupštine Opštine Prištine, predstavnici Instituta za Javno Zdravstvo i organizacije civilnog društva. Okrugli sto je imao za cilj da adresira iniciranje jednog nacrta zakona za profesionlanu uslugu babica i njihovu ulogu na zdravlje stanovništva.

Tokom okruglog stola, Magbule Elezi, predsednica SHMAKS-a, je zatračila podršku od strane prisutnih, da svojom odgovornošću i njihovim institucionalnim i državnim uticajem nastave zajedničko angažovanje u ovom pravcu.

„Preko zdravstvenih politika, institucionalne podrške profesionalnom jačanju mi možemo da poboljšamo kvalitet usluga kao i da ojačamo dobrobit žena i naših građanki, kao i da poboljšamo njihov život,“ izjavila je Gdja. Elezi.

Sa druge strane, Besa Baftiu, Predsednica Parlamentarne Komisije za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu, je između ostalog rekla da “Kao komisija, mi smo izrazili našu zabrinutost zbog zatvaranje materinstva i nastavljamo našu saradnju sa SHMAKS-om da bi došli do nekog rešenja, da babice imaju svoju zasluženu ulogu“.

Dalje, zamenik Narodnog Advokata, Medi Geci, je dodao da „treba se i dalje raditi na promovisanju uloge babica ka široj populaciji, ali i unutar institucija, uzimajući u obzir da su iste profesionalni kadar i kao takav se trebaju i smatrati.“

Ovaj okrugli sto je organizovan u okviru inicijative „Jačanje uloge profesionalnih usluga babica“, koju podržava Fond žena Kosova (FŽK) i Mreža žena Kosova (MŽK), a pod pokroviteljstvom Austrijske Agencije za Razvoj (ADA).