Sigurnost počinje kod kuće: Nema mira bez pravde

Uoči 20. godišnjice Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 o ženama, miru i sigurnosti, KFOR je 7. oktobra bio domaćin konferencije na kojoj je nekoliko govornika diskutovalo o primeni ove rezolucije na Kosovu sa fokusom na bezbednost, inkluziju i partnerstvo.

Kljucni govornici, koji su prednjačili u primeni Rezolucije 1325 na Kosovu, podelili su svoj rad i iskustvo iz poslednje dve decenije.

Igbale Rogova, izvršna direktorica Mreže žena Kosova (KWN), je u svom glavnom obraćanju podelila rad MZK i drugih aktivistkinja za ženska prava koje su se neprestano borile za rodnu ravnopravnost, mir i sigurnost.

„Sigurnost počinje kod kuće, i samim tim moramo da pružimo sigurnost ženama kod kuće. Nema mira bez pravde!“ rekla je Rogova, dodajući da pravda nikada nije zadovoljenja za preživele seksualnog nasilja tokom rata, žrtve masakra, niti za porodice nestalih lica.

Rogova je naglasila važnost saradnje između ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD) kao na lokalnom tako i na regionalnom nivou. Takođe je izrazila zahvalnost za podršku donatora koja se pružala ŽOCD tokom godina.

Bivša predsednica Kosova, Atifete Jahjaga, podelila je svoje iskustvo kao prva žena predsednica države i svoj rad na osnaživanju žena i mladih, putem platforme Jahjaga fondacije.

„Odlučila sam da iskoristim autoritet koji sam gradila tokom svoje karijere u javnoj službi, posebno u  kancelariji predsednika“.

Dalje, prva žena predsednica Skupštine Kosova, Vjosa Osmani, potvrdila je važnost takve koordinacije između institucija i ženskih organizacija.

„Sve sto je postignuto rezultat je modela saradnje koji uključuje Parlament, Agenciju za rodnu ravnopravnost, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva i medije“, dodala je Osmani.

Napomenula je da u skladu sa Rezolucijom 1325, žene treba da budu direktno i potpunosti uključene u dijalog sa Srbijom, kao i da se konstantno budu konsultovane tokom procesa.

Edi Gusia, direktorica Agencije za rodnu ravnopravnost (ARR), smatra da je izrada javnih politika ARR kao radne platforme za rodnu ravnopravnost na Kosovu jedna od njenih glavnih postignuća.

„Značajna odluka prvog Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije 1325 (2013-2015), bila je izmena zakona za civilne žrtve i veterane. Upravo su u ovom amandmanu preživeli seksualnog nasilja postali deo zakona“, rekla je Gusia.

Ostali govornici na ovoj konferenciji bili su Kler Hačinson (Clare Hutchinson), specijalna predstavnica Generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbednost; Komandant KFOR-a, General-major Mikele Risi (Michele RISI),; Vljora-Tuzi Nuši, šefica UN Women na Kosovu; Chiara Tagliani, savetnica za rodnu ravnopravnost u EULEX; Javiera Thais Santa Cruz, savetnica za rodna pitanja misije UN na Kosovu; Anet M. FAT LIHIĆ (Annette M. FATH-LIHIC), politička savetnica Specijalnog predstavnika EU na Kosovu, Safete Gacaferri, izvršna direktorica NVO Jeta; Adriana HODŽIĆ, glavna izvršna službenica, Opština Severna Mitrovica; brigadni general Irfete SPAHIU, KBS;

Rezolucija 1325 je jednoglasno usvojena 31. oktobra 2000 od strane UNSCR, kao prekretnica za priznavanje jedinstvene uloge žena u međunarodnom miru u bezbednosti.  

Pročitajte jos:1325 Činjenice i fabule