Zalaganje doprinosi bitnim optužnicama u slučaju nasilja po rodnom osnovu na Kosovu

Zalaganje i praćenje od strane Mreže žena Kosova (MŽK), a koje podržava Austrijska agencija za razvoj (ADA), doprinelo je da Osnovno tužilaštvo u Prištini, Kosovo,  30. oktobra 2019. godine podigne veoma bitne optužnice protiv šestoro okrivljenih.

Slučaj ima veze sa devojkom, koja je u to vreme imala 16 godina, a koja je seksualno zlostavljanja od strane njenog nastavnika. Šta više, kada je ona prijavila slučaj, suočila se sa seksualnim nasiljem i od strane policijskog istražitelja. Veruje se da su je još četvorica drugih zlostavljali, obuhvatajući ovde i advokata. Sva šestorica su sada optuženi.

Kada je slučaj postao javan u februaru 2019. godine nekoliko medija je izveštavalo o njemu na skandalozan način, nemilosrdno otkrivajući identitet devojke. Nakon toga nastavljena su medijska izveštavanja i debate na društvenim mrežama koje „okrivljuju žrtvu“ za seksualno nasilje koje je nad njom izvršeno, postavljajući tako žrtvu o kojoj je reč u veliku opasnost.

MŽK je odmah tražila zaštitu za devojku i javno je pozvala da se sistem pravde u potpunosti posveti kažnjavanju takvih zločina protiv žena i devojaka. MŽK je radila sa institucijama kako bi obezbedila njenu potpunu zaštitu od drugih zlostavljanja.

MŽK je takođe bila deo organizacione grupe koja je okupila mnogobrojne građane i aktiviste kako bi protestovali u traženju pravde. 7. februara u Prištini. A mnogi protestanti su nastavili da protestvuju i sutradan u Glogovcu, tim povodom marširalo se od gimnazije u toj opštini do Policijske stanice sa sloganom „Za učenje, ne silovanju“. Prevoz za ovaj protest obezbedila je MŽK.

Predstavnici MŽK-a i Kosovskog instituta za pravdu (KID) sastali su se sa predmetnim tužiocem.

Prema mišljenju Ariane Qosaj-Musaafa, predsednice Odbora MŽK-a, ovaj sastanak je za cilj imao da se uverimo da tužilac prati potrebne korake, koristeći „pristup usredsređen na žrtvu“, posebno uzimajući za osnov „osetljivost slučaja zbog mladog uzrasta devojke“.

„Veoma je razočaravajuće to što je pristup „okrivljavanja žrtve“ još uvek rasprostranjen i da utiče na samo tretiranje slučaja“, rekla je Qosaj – Mustafa.

Prisetimo se da je i izveštaj MŽK-a „Od reči do dela?“, koji je objavljen 2018. uz podršku ADA, našao da neki institucionalni predstavnici još uvek krive žrtvu za zločin koji im se dogodio.

„Ove optužbe koje je podigao tužilac, pokazuju ulogu civilnog društva i trenutku praćenja prava žrtava tokom krivičnih postupaka“, dodala je Qosaj-Mustafa. „Nastavićemo da aktivno pratimo ovaj slučaj i konstantno ćemo tražiti da se ostvare prava žrtve, kako to garantuje zakon, koliko god de na žalost, zakon još uvek ne sprovodi u potpunosti“.

Rezultati zalaganja od strane MŽK-a, zajedno sa drugim aktivistima i građanima, mogu se primetiti u ovim poslednje podignutim optužnicama. Međutim, o istoriji institucionalnih zlostavljanja se šaputalo iza zidova, nikada ranije nisu postala javna.

Sa gledišta MŽK-a, ove optužnice, koje obuhvataju širok spektar osumnjičenih institucija zbog umešanosti u zlostavljanje maloletnice, predstavljaju bitnu promenu reakcije javnosti na nasilje protiv žena, a govore i o većem obuhvatanju građana u traženju odgovornosti i pravde. To je rezultat davnih napora koje je MŽK, među drugim organizacijama, preduzela radi podizanja savesti preko kampanji za podizanje svesti, praćenje i zalaganje. To dokazuje da su rad i dugoročna podrška tako bitnom pitanju, tokom vremena doprineli postizanju rezultata.

„Život bez nasilja po rodnom osnovu“ ostaje jedna od problematičnih oblasti na koje je usredsređena Strategija MŽK-a 2019-2022.

  1. novembra MŽK je u Glogovcu započela izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“ koju podržava ADA.