Qendra Rinore Obiliç

Komuna:

Obiliç

Zona e ekspertizës:

Arsim,Mjedis,Grupe Etnike,Shëndetësi

Misioni:

Qendra është themeluar me qëllim; Të avancimit arsimor dhe profesional te të rinjve dhe qytetarëve të Komunës së Obiliqt Të përhapjes dhe zhvillimit të kulturës dhe artit Të zhvillimit dhe të përparimit të praktikës demokratike dhe shoqërisë civile Të përparimit të barazisë gjinore në shoqëri Të kultivimit të kulturës së banimit dhe të ruajtjes së ambientit Të luftimit të dukurive negative dhe të rrezikshme për shëndetin e të rinjve dhe të qytetarëve Të kontribojë në organizimin e rinisë dhe koordinimin e veprimtarive të tyre në shoqërinë tonë Të zbulimit dhe afirmimit të potencialeve indviduale të të rinjve Të përmbushjes cilësore të kohës së lirë të qytetarëve"

Viti i themelimit:

2011

Target Grupi:

Te rinjet

Aktivitetet:

N/A

Telefoni:

+383 (0) 45 421 094

Adresa -sq:

Obiliç

E-Mail:

zelushekelmendi@gmail.com

Initiatives:

Zelushe Kelmendi