Psikoterapeutët në Veprim

Psikoterapeutët në Veprim me iniciativën: “Avancimi i kujdesit paliativ në Kosovë dhe sensibilizimi i komunitetit për personat me nevoja te veçanta” (3,351.00€)