Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar të Mitrovicës – Handikos Mitrovica

Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar të Mitrovicës – Handikos Mitrovica me iniciativën: “Depresioni tek nënat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe tek personat me aftësi të kufizuara” (3,346.00€)