Shoqata e Mamive të Kosovës (ShMAKS)

Shoqata e Mamive të Kosovës (ShMAKS) me iniciativën: “Fuqizimi i rolit të shërbimit profesional të mamive” (3,055.00€)