Amy Hillock pokazuju kopiju 1325Činjenica i Izmišljotina I biblioteci MKS. Amy je pomogla istraživanje I pisanje knjige dok je bila pripravnica u MŽK. Ona je podigla zainteresovanje MKS za knjigu tokom njenog rada tamo.

1325 Činjenica & Izmišljotina Dostiže u NATO, MKS, UN RG

MŽK je u 2011 zatražila da revolucioniše način na koji organizacije žena prate, izveštavaju i zalažu se za sprovođenje Rezolucije Saveta Bezbednosti UN (UNSCR) 1325 o Ženama, Miru i Bezbednosti. Nakon njene dve pod-čitajna izveštaja o sprovođenju Rezolucije 1325 SB UN-a na Kosovu, MŽK je odlučio da napiše 1325 Činjenice i Fabule, koja koristi i „činjenice“ i „izmišljotine“ da ilustruje primenu Rezolucije na Kosovu u poslednjoj deceniji.

Kao što je Izvršna Direktorka MŽK Igbale Rogova objasnila u uvodu knjige, „Želim da se ova publikacija vidi ne kao izveštaj, ali više kao nešto što vas čini da se osmešite i recite, ‘Kako se to može dogoditi?'“

Među najnovijim promoterima 1325 Činjenica i Izmišljotina je NATO Specijalna Predstavnica za Žene, Mir i Bezbednosti Mari Škare. „Nadam se da ste shvatili promene koje ste postigli u unapređenju učešća žena u miru i bezbednosti avociranjem sa 1325“, rekla je specijalna predstavnica Skare tokom sastanka u kancelariji MŽK 17. aprila. Ona je pozvala druge prisutne NATO predstavnike uključujući one iz NATO Snaga na Kosovu (KFOR) da pročitaju knjigu.

Zatim, 25. aprila, delegacija MŽK je upoznala Radnu Grupu NVO o Ženama, Miru i Bezbednosti u UN o prošlim i sadašnjim zalaganjima MŽK za primenu Rezolucije 1325 SB UN na Kosovu. Ovo uključuje i MŽK avociranje za pravdu za osobe koje su doživele seksualno nasilje tokom rata. MŽK je članovima Radne grupe napravila dostupnim kopije 1325 Činjenica i Izmišljotina. Međunarodni Krivični Sud u Hagu je nedavno takođe naručio kopiju 1325 Činjenica i Izmišljotina za njegovu stalnu biblioteku.

Knjiga je prošle godine dostigla lidere širom sveta, uključujući Američku Državnu Sekretarku Hilari Klinton, Evropske Parlamentarce i raznovrsne ženske aktivistkinje.

Početno štampanje ove knjige je finansirano od strane Austrijske Agencije za Razvoj i od tada je samo-finansirana kroz neprofitnu prodaju knjige. Pisanjem na info@womensnetwork.org vi možete da preuzmete besplatnu elektronsku kopiju, ili naručiti štampanu verziju za € 5 plus isporuka.