Artpolis je spojio nove feministkinje iz Kosova i Srbije

Od 29. novembra pa sve do 2. decembra u Beogradu, Srbija, održana je škola za feministkinje organizovana od strane Centra za Umetnost i Kulturu Artpolis sa Kosva i Alternativnog Centra za Devojke iz Srbije.

Na ovom četvorodnevnom sastanku učestvovalo je 10 devojaka sa Kosova, uključujući i Mirjetu Dibrani, predstavnicu Mreže Žena Kosova (MŽK) i 10 devojaka iz Srbije. Teme radionice kojima su se bavili tokom tih dana su bile: vera, koju je predstavila Vesna Bujosević; zajedno sa solidarnošću o kojoj je govorila jedna od najpoznatijih feministkinja u Srbiji, Lepa Mlađenović, koja je govorila i o istoriji feminističkog pokreta u bivšoj Jugoslaviji i sestrinstvu između aktivistkinja Kosova i Srbije. Još jedna teman o kojo se govorilo je bila tranziciona pravda i mehanizmi iste a koju je predstavila istoričar Mariana Toma.

„Iako muškarci iz naših zemalja ponovo grade zidove, mi žene idemo jedna kod druge i razmenjujemo iskustva međusobno“ navela je Sandra Farkas iz Alternativnog centra na otvaranju ovog sastanka.

Jedan drugi govornik od koje su mlade feministkinje čule o feminističkoj etici neposlušnosti je bila i Staša Zajović, jedna od osnivača organizacije Žene u Crnom u Srbiji. Između ostalog, ona je spomenula i puno protesta koje su Žene u Crnom organizovale protiv rata, gde su se početkom 90-tih godina one okupljale svake srede po jedan sat na trgu u Srbiji, noseći postere na koijma je pisalo, Albanke su naše sestre.

Nakon četiri dana, jedna mlada aktivistkinja iz Kosova je rekla da joj je bilo drago što je i ona bila deo ove škole, jer „Bez obzira na etničku pripadnost, žene imaju iste izazove i patnje“.