Lina Andeer iz KtK i Elmaze Gashi, Predsedavajuća Odbora MŽK slušaju dok Christian Geosits iz ADA obaveštava o podršci za MŽK članice

Članice MŽK-a sazivaju, slave 10. Godišnji sastanak članstva

Otprilike 160 osoba je učestvovalo na Godišnjem Sastanku Mreže Žena Kosova (MŽK), dana 15.decembra u Prištini, čineći najbolje ikada održan sastanak od MŽK. Učesnice su uključivale predstavnice organizacija članica MŽK, partneri, donatori i mediji.

Sastanak je počeo sa prelepom muzikom Ženskog Hora Lira, članica MŽK, i poezijom napisanom i izvedenom od strane glumice i aktivistkinje Safete Rogova. Nakon toga je Elmaze Gashi, Predsedavajuća Odbora MŽK-a otvorila sastanak. Ona je pročitala svoje pismo, izdato u Godišnjaku MŽK-a, koje reflektuje napredak MŽK-a tokom 2012. Ona je istakla da pošto je lično političko, napor za postizanje ženskih prava je bio i biće uvek politički; stoga je rad MŽK-a bio i mora biti politički.

„Razlog zbog čega smo mi ovde jeste da pomognemo organizacijama da postanu još stabilnije i jače u zajenicama u kojima funkcionišu“, rekla je Lina Andeer, predstavnica partnera i podržaoca MŽK, Kvinna till Kvinna (KtK). KtK je podržala osnivanje MŽK Kosovskog Ženskog Fonda u tu svrhu. Isti pruža organizacijama pristup malim grantovima, podržavajući njihov naporan rad u jačanju položaja žene u društvu.

Pored stalne podrške KtK-a Kosovskom Ženskom Fondu, MŽK je imala čast da poželi dobrodošlicu Christian Geosits, predstavniku Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), koja je obavestila zvanično započinjanje njihove dvogodišnje podrške MŽK-u.
“Čast mi je da radim na sakupljanju fondova za žene na Kosovu“, rekao je on. ADA će finansirati €80,000 u grantovima za MŽK članice tokom 2013-2014, kao i Grupe za zastupanje rodne jednakosti podržane od MŽK-a u 13 opština.

Izvršna Direktorka Igballe Rogova je izvestila o radu MŽK-a tokom 2012 i navela prioritete za 2013. Članice MŽK imale su priliku da govore o radu MŽK i da razmene informacije o svojim aktivnostima tokom 2012.

„Želela bih da zahvalim osoblju MŽK na pruženoj podršci u svim oblastima za nas“, rekla je Bajramshahe Jetullahu iz Saveza Slepih žena, „uključujući nedavnu radionicu za pisanje predlog projekata i drugu pomoć koju je MŽK i Igballe Rogova kao liderka te organizacije nama pružila kako bi se poboljšala situacija i položaj slepih žena na Kosovu“. Ona je nakon toga nagradila Igballe Rogovu sa certifikatom zahvalnosti.

Nakon ručka, poznata Kosovska pevačica, Rona Nishliu je nastupila sa svojom novom pesmom, „Samo srce tačno govori“. Ona je komponovala pesmu za kampanju protiv nasilja „Budi kul, ne šamari“, organizovanoj od strane Kosovskog Centra za Rodne Studije, Multimedia i Inicijativa mladih za ljudska prava.

Nakon njenog izvođenja, Rona je bila prva koja je izvukla broj za lotariju MŽK-a, čime je MŽK nagradila –dala nagrade svojim članicama.

Sledeće članice su dobile nagrade:

  • Sadije Dulahu iz NVO Lulishtja: desktop računar
  • Gjylfidane Morina iz NVO Mi smo deo sveta: laptop
  • Advije Gashi iz NVO Norma: smart telefon
  • Valire Buza iz NVO Lira: dva CD-a
  • Hasime Tahiri Iz NVO Mogućnost: miš za računar
  • Ola Syla iz NVO Svetlo Kruše: USB
  • Mimoza Paçuku iz Mreže Organizacije Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu: USB
  • Atifete Aziri – ostale stvari

MŽK je nakon toga istakla tri odlične aktivistkinje iz regiona: Delina Fico, iz Albanije kao inspiracija i stalna pristalica mreže; Lepa Mlađenović iz Srbije kao feministička sestra preko granice; i Dr. Zylfie Gjoni Duraku, direktorka Anima iz Ulcinja, Crna Gora za njen rad kao aktivistkinja za prava žena i devojaka.

Konačno, MŽK članice izabrale su četiri nova člana Odbora: Elmaze Gashi, Ariana Qosaj-Mustafa, Nermin Mahmutaj i Ola Syla. Na kraju dana, MŽK članice su takođe dostavile svoje procene MŽK-a i njen rad u 2012, zajedno sa dva pregleda o njihovim organizacijama i sledećim koracima nakon razvoja Milenijumskih ciljeva.

Sastanak je zaključen velikom tortom dekorisanom sa vatrometom, za proslavu 10.Godišnjeg Sastanka Članstva MŽK. Članice su imale mogućnosti da se umreže, razmene energije i raspravljaju o iskustvima.