Članice MŽK učestvuju na trodnevnoj radionici o pisanju predlog projekata.

Članice prisustvuju Radionici o Pisanju Predlog projekata

Na osnovu zahteva članica, MŽK je organizovala drugu radionicu o Pisanju Predlog Projekata, dana 28 februara do 2.marta, u Prištini.
„Ja sam veoma zahvalna MŽK-u na organizovanju takvih radionica. One su nam dosta pomogle“, rekla je Gjejrone Lokaj iz Udruženja Ženska Inicijativa u Dragašu. „Iako je Dragaš daleko od Prištine, ja se osećam blisko sa osobljem MŽK-a, znajući da su uvek tu da nas podrže“.
Tri dana interaktivne radionice sakupilo je 52 učesnika iz raznih članica MŽK i NVO. Pokrilo je analizu problema, analizu ciljeva i svrhe, logičke okvire, praćenje i procena.
„Ovo je bila jedna veoma dobra radionica“, rekla je Gjyle Lacaj iz NVO Teuta u Prizrenu. „Posebno je dobra za neke od nas koji pišemo predlog projekte po prvi put; radionica je veoma aktraktivna i jasna, stoga je mogu veoma lako pratiti“.
Radionica o Pisanju predlog projekata je omogućila članicama MŽK-a da shvate oruđa i tehnike efikasnog pisanja predloga. Koristi interaktivne sesije sa vežbama u malim grupama, osnovanim na iskustvima učesnica i njihovim organizacionim interesima za stvaranje projektnih ideja.
„Rad u grupi je veoma koristan i od pomoći“, rekla je Fikrije Ferizi iz OCD „ATO“ u Vučitrnu. „Mislim da ću biti u mogućnosti da prenesem informaciju svojim koleginicama“.
Radionica je takođe pružila organizacijama članica MŽK-a mogućnost da se umreže jedna sa drugom i da identifikuju potencijalne oblasti za buduću saradnju.
„Iako imam iskustva u pisanju predlog projekata, ja ipak dolazim na ove radionice kako bi razmenila svoje iskustvo sa ostalim NVO“, rekla je članica organizacije Legjenda iz Vitine. „Takođe, različiti donatori imaju različite zahteve za predlog projekte i različiti treneri imaju svoje načine objašnjavanja-predavanja“.
Radionica je organizovana kao deo Programa MŽKa za Izgradnju Kapaciteta. Finansirana je od Austrijske Agencije za Razvoj (Austrian Development Agency- ADA), kao nastavak početne radionice organizovane u decembru 2012.
Radionica je značajno doprinela mogućnosti iliti sposobnosti ženskih organizacija da napišu predlog projekat. Ovo je bilo posebno očigledno kada se uporede predlog projekti dostavljeni Ženskom Kosovskom Fondu u drugoj rundi fonodva za ove dostavljene u 2012.
MŽK planira da ugosti mesečne mogućnosti za razvoj kapaciteta za svoje članove tokom 2013, na osnovu njihovih identifikovanih potreba.