Feministkinje sa Kosova i Srbije pridružuju se Feminističkoj prolećnoj školi

Artpolis– Centar za umetnost i zajednicu, organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) zajedno sa Alternativnim centrom za devojke (ACD), četiri dana zaredom od 28. septembra do 1. oktobra 2020. godine održao je prvi deo Feminističke prolećne škole Kosovo-Srbija,  čiji domaćin je bila Priština.

Feministička prolećna škola obezbedila je prostor mladim ženama da se ujedine i stvore zajedničku viziju za feministički pokret na Kosovu i Srbiji u borbi protiv negativnih uticaja kao posledica patrijarhalnih sistema i svih sistema koji promovišu rat, mržnju, rasizam i diskriminaciju.

Ovaj događaj je ovaj put organizovan drugačije u poređenju sa prethodnim godinama zbog pandemije COVID-19. Devojke iz Srbije nisu putovale za Prištinu, već su se pridružile iz daljine putem digitalne Zoom platforme sa oko 20 devojaka koje su učestvovale sa Kosova, uključujući ovde Gresu Sermadžaj iz MŽK.

Tokom ovih dana održane su interaktivne aktivnosti i predavanja na kojima se diskutovalo o važnim temama za feministički pokret, kao što su: Suočavanje sa prošlošću i rodno zasnovano nasilje; Vladina komisija za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom oslobodilačkog rata na Kosovu; tranziciona pravda, feminizam za 99 %, mir i aktivizam kao i umetnost kao sredstvo za promenu.

Predavačice u ovoj školi bile su: Džejrane Ljokaj, aktivistkinja za ženska prava, Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta (KDI), ujedno i članica Odbora MŽK, Reyes Charle-Cuellar, savetnica za rodna pitanja u Kancelariji Evropske unije (EU) na Kosovu, Vjolca Krasnići, profesorka na univerzitetu u Prištini, Valjdete Idrizi, poslanica, Kaljtrina šalja, menadžerka projekta u Fondu za humanitarno pravo na Kosovu, Tijana Simić, aktivistkinja za ženska prava i izvršna direktorica organizacije “ženska prava”. Yllka Soba iz fondacije Kvinna till Kvinna kao i Zana Hodža, osnivačica i izvršna direktorica Artpolis-a.

Drugi deo Feminističke prolećne škole održaće se u decembru, u Srbiji. Dok, OVDE možete pročitati o feminističkoj prolećnoj školi 2019.  

Više o aktivnostima ARTPOLIS-a možete pronaći  OVDE.