Fond žena Kosova dodeljuje osam grantova u iznosu od 80 hiljada evra

Download File

Priština, 31 tetor 2023

Mreža žena Kosova (MŽK) je danas 31. Oktobra održala orijentacionu sesiju kojom prilikom su dodeljena osam grantova u okviru Fonda žena Kosova (FŽK), u ukupnom iznosu od 79.427.96 evra. Odluka o odabiru organizacija korisnica doneta je na sastanku Komisije za procenu grantova koja je održana 18. oktobra.

Tačnije, u okviru ovog kruga dodeljeno je osam grantova uz podršku Austrijske agencije za razvoj (ADA) i sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) preko Ambasade Švedske u Prištini, kao deo  „ Unapređenje inicijative za prava žena II“.

Korisnici grantova su:

  • EcoKosWomen EKW sa inicijativom „Pristup zdravstvenoj zaštiti, ulaganje u budućnost“ (9,915.98 €)
  • Gruaja Fermere (Poljoprivrednica) sa inicijativom „Poboljšanje pristupa žena iz Orahovca kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti“ (9,931.00 €)
  • Ruka Ruci sa inicijativom „Zajedno za naše zdravlje“ (9, 926.35 €)
  • Centar za promovisanje ženskih prava (CPŽP) sa inicijativom „Podrška kroz zdravstveno obrazovanje  za žene koje su preživele seksualno nasilje“ (9,930.00 €)
  • Follow Up sa inicijativom „Analiza nastavnog plana i programa i obrazovnih oblika o seksualnoj saglasnosti u srednjim školama“ (9, 930.75 €)
  • Humanus Vita sa inicijativom „Uključivanje seksualnog obrazovanja i osporavanje stereotipa ka transformaciji rodnih normi kroz obrazovanje“ (9, 935.50 €)
  • Ura Sociale  (Socijalni most) sa inicijativom „Promovisanje  kvalitetnog obrazovanja u srednjim školama u Vučitrnu“ (9, 926.38 €)
  • Center for Education and Community Development (Centar za edukaciju i razvoj zajednice) sa inicijativom „Rušenje tabua: Sveobuhvatno seksualno obrazovanje – neophodnost“ (9,932.50 €)

Fond žena Kosova MŽK-a pruža male grantove ženskim organizacijama koje nemaju pristup drugim izvorima finansiranja i koje nastoje da rade za prava žena, posebno grupama koje rade u ruralnim područjima i/ili sa marginalizovanim osoboama. Od 2012. godine, FŽK je dodelio 289 grantova,  podržavajući  tako 153 organizata, organizacija, u ukupnom iznosu od 1.771.249.96 evra. FŽK je 2023. godine dobio  podršku od Austrijske agencije za razvoj, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), fondacije Sigrid Rausing i Evropske unije.