MŽK čestita i podržava festivale Anibar i Dokufest

Download File

Mreža žena Kosova (MŽK) čestita i podržava dva festivala, Anibar i Dokufest, što su se fokusirali na temu Queer, Transrodnih osoba i podršku LGBTIQ+ osoba. Tema kojom se ove godine bave ova dva festivala služi kao važan korak ka svesti i prihvatanju ljudskih prava, rodne raznolikosti i izražavanja queer i transrodnog identiteta. Ono što su Anibar i Dokufest doneli na Kosovo ove godine je kulturni i umetnički čin koji podstiče otvoreni dijalog, izgradnju otvorenog i ravnopravnog društva i razvijanje svesti o pravima i potrebama LGBTIQ+ osoba.

Anibar i Dokufest su prvi put na Kosovu otvorili dijalog na javnim mestima o pravima queer i transrodnih osoba na lokalnom nivou. Bez sumnje, i ovogodišnja tema kojom se bave ova dva festivala naišla je na brojne reakcije koje su dovele i do rušenja murala festivala Anibar na „Kosharka“. Ali MŽK zahvaljuje i podržava Anibar i Dokufest za „Love” i nastup na Dokunightu koji je otvorio diskusiju na lokalnom nivou na javnim mestima i njihovu upornost da izazovu patrijarhalne norme.

U patrijarhalnom društvu u kojem tradicionalne norme pokušavaju da promene samo festivali i civilno društvo, poslanici ove norme jačaju ne usvajanjem Građanskog zakonika i govorom mržnje koji se koristi na sednicama parlamenta. Ovaj govor,  koji se koristi na takvim instancama, prisvaja se i smatra se prihvatljivim čak i od strane naroda, što se primećuje u vidu grafita ili drugih akata koji izražavaju govor mržnje prema LBTIQ+ zajednici. MŽK će nastaviti da se zalaže za razmatranje Građanskog zakonika u pravcu izgradnje ravnopravnog i tolerantnog društva.