Gnjilane postao drugi grad koji je ugostio izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“

27. juna na Trgu Agima Ramadanija u Gnjilanu, od 11.30 do 22.00 h građani su imali mogućnost da posete izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“, koju je realizovala Mreža žena Kosova (MŽK).

Preko 100 posetilaca je izbliza videlo lavirint koji je otkrivao neke od priča žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici, doživljaje koje je prikupila MŽK.

Adelina Berisha, koordinatorka za istraživanje i za zalaganje protiv nasilja po rodnom osnovu podelila je više informacija sa javnošću u vezi sa ovom izložbom.

„Ova izložba u sebi nosi jezive priče kosovskih žena i muškaraca koji su doživeli nasilje u porodici. Nakon Prištine, Gnjilane je drugi grad koji je ugostio izložbu „Nasilje se ne krije u četiri zida“, a u narednim mesecima posetićemo i ostale opštine. Idući iz jednog mesta na Kosovu u drugo, izložba teži da dotakne svakog građanina, jer samo zajedno možemo da se borimo protiv nasilja u porodici“, rekla je Berisha.

Među prisutnima na otvaranju izložbe bili su i predstavnici iz prihvatilišta u Gnjilanu, iz NVO Gruaja Hyjnore (Božanstvena žena), kao i predstavnici iz policijskog inspektorata.

Bitan deo izložbe su „Noseći zidovi“ preko kojih su se građani informisali o tome šta pružaju ključne institucije u vezi tretiranja ove vrste nasilja i kako građani mogu stići do njih kako bi ostvarili svoja prava. Priče preživelih nasilja u porodici dotakli su one koji su skupili hrabrost da prošetaju lavirintom.

„Značenje je veoma dobro“, „Veoma je potrebna i dobra“, „Perfektno, veoma dobro, ali nadam se da će imati uticaja“, bili su samo neki utisci onih koji su posetili izložbu.

Izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“ od 14-16. juna je bila otvorena u Prištini, a nakon Gnjilana biće otvorena u Đakovici, Uroševcu, Peći, Mitrovici i Prizrenu.

Ovu izložbu podržale su Evropska unija (EU) preko UN Women (#EVAW) i Austrijska agencija za razvoj (ADA).

Za više informacija, OVDE možete pronaći brošuru izložbe.