Grupa za bezbednost i rodna pitanja poziva Centralnu izbornu komisiju da se pridržava zahteva utvrđenih Zakonom o ravnopravnosti polova

Kako se proces vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu 2021 odvija napred, Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) poziva Centralnu izbornu komisiju (CIK) da garantuje jednaku zastupljenost polova na izbornim listama kako zahteva Zakon o ravnopravnosti polova.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja podseća Centralnu izbornu komisiju na obavezu da obezbedi jednaku zastupljenost žena i muškaraca tokom izbornog procesa u skladu sa Zakonom br. 05/L-020 o ravnopravnosti polova, koji predviđa da:

„Zakonodavna, izvršna, sudska tela na svim nivoima i druge javne institucije dužne su da usvoje i primene posebne mere za povećanje zastupljenosti nedovoljno zastupljenog pola, sve dok se ne postigne jednaka zastupljenost žena i muškaraca prema ovom zakonu“ (član 6. stav 7 )“;

Grupa za bezbednost i rodna pitanja podržava izjavu Ombudspersona kojom se potvrđuje da izborni proces koji teži da bude nesporan mora biti snažno zasnovan na principima i garancijama utvrđenim Kosovskim zakonima.

Štaviše, ravnopravno učešće žena i muškaraca je suštinski uslov da Kosovske institucije u potpunosti poštuju međunarodne i regionalne standarde, što se ogleda u CEDAW i EU zakonodavstvu.

Grupa za bezbednost i rodna pitanja stoga poziva Centralnu izbornu komisiju da se pridržava standarda zastupljenosti žena na izbornim listama od 50 odsto u skladu sa zahtevima utvrđenim Zakonom o ravnopravnosti polova i da ne potvrdi liste političkih partija koje ne sprovedu ovaj zahtev.

Takve mere će obezbediti jednaku zastupljenost u donošenju odluka kao neophodan uslov za bolje funkcionisanje demokratskog društva sa političkim strankama kao „čuvarima“ demokratije i učešća žena.

Napomena:

Grupa za bezbednost i rodna pitanja (SGG) je grupa sa više aktera, kojom predsedavaju UN Women.