Hendikos Mitrovica održava obuku na temu „Osnaživanje žena i devojaka sa invaliditetom, sveobuhvatan pristup reproduktivnom zdravlju“

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Hendikos Mitrovica, u okviru projekta „Osnaživanje žena i devojaka sa invaliditetom, sveobuhvatan pristup reproduktivnom zdravlju“, održava trodnevnu obuku sa ženama i devojkama sa invaliditetom, kako bi ih informisali i podigli svest o reproduktivnom zdravlju, te ih upoznali sa pravima u zdravstvenom sistemu, institucionalnim mehanizmima kao i prijavljivanja zloupotreba.

Psihologinja i trenerica koju je angažovao Hendikos Mitrovica, Eljfije Keljmendi, informisala je žene i devojke o reproduktivnom zdravlju, rekavši da je ova tema više nego neophodna u ovoj zajednici, jer se i dalje smatra tabu temom.

To je veoma dobrodošla tema za žene i devojke, posebno za one sa invaliditetom, jer se i dalje smatra tabuom. Žene i devojke nemaju dovoljno informacija o ovoj temi, diskriminisane su unutar porodice ako se govori o njihovom braku i stvaranju porodice. Imamo konkretne slučajeve da im sama porodica uskraćuje brak ili rođenje deteta samo zato što su sa invaliditetom“, rekla je Keljmendi.

Tokom ove obuke, žene i devojke sa invaliditetom su, između ostalog, postale svesne da treba da idu na ginekološke preglede, a kako kaže gospođa Keljmendi, zahvaljujući održanim obukama već znaju kako da se zaštite od polno prenosivih infekcija, znaju kome da se obrate ukoliko imaju ginekološke probleme, jer je to takođe bila i ostaje tabu tema među ženama i devojkama sa invaliditetom.

Mlade devojke sa invaliditetom su takođe informisane o tome kako da se pripreme za izazove adolescencije, kako da se zaštite od rane trudnoće i polno prenosivih infekcija.

Merita Voca, učesnica na ovoj obuci, govorila je o koristima održane obuke o reproduktivnom zdravlju.

Ja lično imam koristi od obuke iako mi nije prva obuka, ali mislim da uvek ima prostora za učenje. Reproduktivno zdravlje i dalje ostaje tabu među ženama i devojkama sa invaliditetom. Uvek su oklevale da odu kod ginekologa, kao prvi korak, ali sa obukama koje se održavaju godinama, mislim da se mentalitet, posebno mladih devojaka, promenio“, rekla je ona.

NVO Handikos Mitrovica je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „ Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).