Klijenti, osoblje Medica Kosova su Posetili Istanbul

Dvadeset osam klijenati i članova osoblje iz MŽK organizacija članice Medica Kosova su od 16-20 aprila 2013 posetili Istanbul, Turska. Poseta je imala za cilj da olakša proces rehabilitacije za žene koje su pretrpele gubitke kao i različite oblike nasilja tokom rata. Ova poseta je dobila podršku Ministarstva za Porodicu i Socijalnu Politiku (MFSP) u Turskoj preko Turske Ambasade na Kosovu.

„Zaista cenim MFSP-vu pomoć za ovu posetu. Obilazak Turske je već deo našeg procesa ozdravljenja „, rekao je jedan od klijenata Medica Kosovo, koji je preživeo rat na Kosovu. „Zaista cenim MFSP-vu pomoć za ovu posetu.

Obilazak Turske je već deo našeg procesa ozdravljenja „, rekao je jedan od klijenata Medica Kosovo, koji je preživeo rat na Kosovu. Tokom posete, grupa je srela Ministarku za Porodicu i Socijalnu Politiku gospođu Fatma Sahin, suprugu Ambasadora Kosova u Turskoj Sebahate Spahiu, i Generalnog Konzula Rrahmi Morina.

Udruženje Prištine (UP) u Istanbulu je ljubazno i srdačno pozdravilo posetioce. „Mi smo srećne da bi mogli da sretnemo naše“ sestre „sa Kosova,“ rekao je predstavnik iz UP.

Poseta Istanbulu je takođe uklučila posete različitim organizacijama i centrima za obuku. Ovo je dobra prilika za razmenu informacija, iskustava i ideja.