“Svakog ponedeljka” lansirao svoju kampanju

U pozorištu ODA je 8-og Marta lansirana kampanja protiv nasilja nad ženama predstavom italijanskog dramatičara Sara Bogatti pod nazivom „Svakog Ponedeljka u 13:30h“ pod pokroviteljstvom MAMACASH. MŽK je pomogla u podizanju fondova za ovu bestseler predstavu, koja je među najbolje urađenim show programima u Italiji za pitanja žena i njihovi stavovi nad njihovom ulogom u društvu.

Predstava jednog čina, prikazuje portret tri intelektualnih žena koje se jednom nedeljno sastaju u parku kod klupe, kako bi razgovarale o tome kako je to biti žena u modernom društvu. Uspešne poslovne žene, još uvek se suočavaju raznim profesionalnim i emocionalnim problemima tokom rada sa muškim kolegama.

Svetla komedija, je prenela svoju poruku lako i univerzalno, iznad kulturnih ili nacionalnih granica. Predstava je u celini urađena od strane žena: Direktor Burbuqe Berisha, Asistent direktora Shota Bukoshi, Scenski dizajner Rozafa Basha, Kostimograf Iliriana Loxha-Basha, Šminka Labinote Geci, glume: Ilire Vinca-Celaj, Anisa Ismaili i Arberesha Grabovci-Nixha.