MWAHR se zalaže za rodno odgovorno budžetiranje u opštini Mitrovica

Od januara, Udruženje žena za ljudska prava u Mitrovici (MWAHR) radi na institucionalizaciji rodno odgovornog budžetiranja (ROB) u opštini Mitrovica.

Njihova inicijativa „Rodna perspektiva za održivo ekonomsko planiranje“ fokusira se na uključivanje rodnih sočiva u sve procese budžetiranja, čineći vladino budžetiranje, programiranje i planiranje odgovornijim iz rodne perspektive u opštini Mitrovica

Da bi se to postiglo, MWAHR se sastalo sa nekoliko predstavnika opštine Mitrovica kako bi se zalagali za pravičnu raspodelu opštinskog budžeta.

Osim toga, nedavno je MWAHR objavilo izveštaj „Rodno odgovorno budžetiranje u opštini Mitrovica“. Ovaj izveštaj prati sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja u opštini Mitrovica i posvećenost relevantnih zvaničnika koji donose odluke o pravičnoj i odgovornoj raspodeli opštinskih budžeta za žene i muškarce.

„Budžet je važan instrument za razvoj i transformaciju jedne zemlje, svake jedinice lokalne i centralne vlasti, uključujući i opštinu Mitrovica, jer bez prihoda nema razvoja i prosperiteta za građane“ rekla je Vetone Veljiu, izvršna direktorica, MWAHR, tokom debate organizovane 25. avgusta za prezentaciju preporuka iz konačnog izveštaja službenicima opštine Mitrovica.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_4585-1024x683.jpg

„Rodno odgovorno budžetiranje je strategija za integrisanje rodne perspektive u opštinsko budžetiranje. Cilj je da se stekne perspektiva za poboljšanje ravnopravnosti muškaraca i žena, na osnovu rodne analize za svaku godinu planiranja budžeta u opštini Mitrovica“, dodao je Adem Fazljiu, finansijski službenik u opštini Mitrovica.

Ovu aktivnost i ovo istraživanje podržale su Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), putem Mreže za nadzor rodnog budžeta (GBWN).

MŽK je partnerska organizacija ove mreže, a na sledećem linku možete pročitati o drugim inicijativama koje se podržavaju ovom saradnjom: