Ariana Qosaj-Mustafa, Predsednica odbora MŽK moderira predstavljanje prvih nalaza iz istraživanja MŽK i AH: “Gde je Novac za Prava Žena?”

MŽK, AH Predstavlja Početne Nalaze: „Gde je Novac za Prava Žena?“

U Septembar 2, MŽK i Alter Habitus – Institut za Studije u Društvu i Kulturi (AH) su predstavili početne nalaze istraživanja „Gde je Novac za Prava Žena?“

Ovo istraživanje uklučuje broj oko 90 ženskih organizacija takodje su intervjuisali više od 35 donatora. Preporuke ovog istraživanjanastoje da unapredi tačnost i efikasnost finansiranja organizacija za rodnu ravnopravnost i prava žena na Kosovu, uključujući i preporuke za „državu, donatore i ženske organizacije.“
Oko 90 učesnika je prisustvovao sastanku na lansiranje ovog istraživanja i diskusije uključujuči članove MŽK, članove Odbora, donatore i druge pristalice MŽK.
„Vi ste radili veliki posao u vrlo kratkom roku vremena s minimalnim sredstvima,“ rekla je Advije Gaši iz Norma Asociacije žena pravnika.
Početne nalaze istraživanja ukazuje na jasno smanjenje ukupnih raspoloživih finansijskih sredstava za ženske nevladine organizacije između 2000 i 2013, sa kratkim rastom u 2011. Ostali ključni rezultati uključuju:
o   Osim nekoliko organizacija sa sedištem u Prištini, većina organizacija žena su naišla na poteškoće za obezbeđenje dovoljnih sredstava za njihove probleme, ciljne grupa i strategije.
o   Veoma malo od organizacija žena su primile prihod od pojedinaca, imovine, članarine ili aktivnosti koje generišu prihode, što ukazuje na veliko oslanjanje na međunarodno finansiranje i nedovoljnu diversifikaciju sredstava.
o   Nedovoljna sredstva su naveli organizacije za smanjenje osoblja, smanjenje aktivnosti, i / ili da rade dobrovoljno za duži vremenski period. Više od jedne trećine su bili u opasnosti organizacija žena su u opasnosti od zatvaranja njihovih kancelarija, i nekolicina se periodično zatvarala, a često sa teške posledicama za marginalizovane grupe, kao što su osobe koje pate od polno zasnovanog nasilja.
o   Donatori koji su učestvovali u ovom istraživanju, samo pet su izdvojili sredstva za organizacije žena. Neki imaju sredstva dostupna kroz redovne konkurse za dodelu bespovratnih sredstava ( npr. za grantove ili ugovore ), za koje se organizacije žena često takmiče sa drugim organizacijama i firmama. Donatori imaju tendenciju da obezbede kratkoročno, projektno-zasnovano finansiranje.
o   Ogromna većina organizacija žena nisu nikada dobili nikakvo osnovno finansiranje.

Nakon prezentacije nalaza, učesnici su dali povratne informacije u vezi sa početnim nalazima istraživanja. MŽK i AH koristi početne nalaze na podsticanje ženskih organizacija i donatora da daju dodatne informacije, u pravcu razvoja i potpunije sredstava predviđenih za rodnu ravnopravnost i prava žena između 2000 i 2010 na Kosovu. MŽK i AH će uključiti povratne informacije u konačnom izveštaju, koji će javno biti predstavljen u Novembru.

„Mislim da je ovo veoma koristan izveštaj kao i da dolazi u veoma strateškom trenutku,“ rekla je Lina Andeer, Kvinna till Kvinna predstavnica za Kosovo. „Cini mi da se odražavam o svojoj organizaciji. Mi smo sada u procesu strateškog planiranja i ja definitivno mogu koristiti ovaj izveštaj za naše diskusije na unutrašnjem planu. Ono što se zaista nadam da će pratiti lansiranje ovog izveštaja je veoma duboka diskusija o tome šta da radite u vezi ovog negativnog trenda […] kojeg vidimo i da identifikujemo koja če biti uloga civilnog društva i donatora, kako možemo pokušati da svi sarađujemo da promenimo ovaj negativan trend.“

Istraživanje je dobilo podršku Association for Women’s Rights in Development (AWID), kao i značajne doprinose MŽK i AH.