MŽK deo diskusije kod Ženskog Prava o pravima žena

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), Žensko Pravo je 10. decembra u Galeriji Akvarius u Severnoj Mitrovici organizovala artistički nastup i diskusiju u pravima žena i LGBT zajednice.

Ova aktivnost koja je realizovana u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja, okupila ke panelistkinje, koje su zajedno diskutovale o izazovima i mogućnostima Kosova da se bori protiv nasilja i diskriminacije po rodnom osnovu.

Deo panela bile su direktorka Ženskog Prava, Ružica Simić, izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova, predsednica Odbora MŽK-a Ariana Qosaj-Mustafa, kao i Ulrika Richardson koordinatorka za razvoj Ujedinjenih nacija, Tim Ujedinjenih nacija na Kosovu (TUNK).

Debata je bila usredsređena na kosovske zakone i mehanizme za zaštitu ljudskih prava, kao i na međunarodne standarde u vezi sa tim pitanjem.

Richardsonova je pomenula prava koja jemči Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, kao i potrebu za konstantnim naporima radi postizanja rodne jednakosti i u borbi protiv nasilja po rodnom osnovu. Ona je između ostalog istakla da je od izuzetne bitnosti podizanje svesti kako bi se izmenile norme koje održavaju podređeni položaj žena u odnosu na muškarce u društvu.

Dalje su Rogova, Qosaj-Mustafa i Simić podelile svoja iskustva i znanja kao aktivistkinje za prava žena. Preko otvorene debate, panelistkinje su zajedno sa prisutnima diskutovale o ulozi žena tokom istorije.

Qosaj-Mstafa je govorila naširoko o mehanizmima potrebnim za zaštitu ljudskih prava.

Ova aktivnost propraćena je i umetničkim nastupom nazvanim „Narandžaste noge“ koji je oslikao poteškoće na koje nailaze žene i muškarci od nasilja koje se nad njima vrši zbog njihovog polnog identiteta. Održan je s ciljem da se preko umetnosti poveća svest o svim vrstama nasilja po rodnom osnovu.