MŽK, deo platforme civilnog društva za dijalog

©KDI


Mreža žena Kosova (MŽK) jedna je od organizacija civilnog društva koje su uspostavile zajedničku platformu za saradnju i koordinaciju NVO-a na Kosovu, koje su razvile i razvijaju ekspertizu u oblasti dijaloga između Kosova i Srbije.  

Ova platforma je uspostavljena u cilju promovisanja transparentnosti, odgovornosti i inkluzivnosti, predstavnici civilnog društva imaju za cilj da ostvare proaktiviniju i organizovaniju ulogu, postajući najuticajniji faktor u procesu dijaloga  i normalizacije. 

U cilju nepristrasnosti u procesu, organizacije ove platforme nameravaju da doprinesu procesu zajedničkim akcijama na osnovu svoje stručnosti, tako što neće postati deo političkih timova u okviru dijalogu. Organizacije potpisnice imaju za cilj da promovišu strukturiraniji i konstruktivniji javni dijalog u vezi sa procesom dijaloga i povezanim temama. Unutar funkcionisanja Platforme, one imaju za cilj da približe građane i upoznaju ih sa procesom dijaloga zagovarajući veće učešće građana i drugih zainteresovanih strana u ovom procesu.  

Pored MŽKorganizacije osnivači platforme su 

 • Demokratija za razvoj (D4D) 
 • Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) 
 • Fond za humanitarno pravo (HLC) 
 • Nova socijalna inicijativa (NSI) 
 • Kosovski demokratski institut (KDI) 
 • Prištinski institut za političke studije (PIPS) 
 • Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika (KIPRED) 
 • Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) 
 • NVO „Aktiv“ 
 • NVO prilika (MDA)
 • Mreža žena Kosova (MŽK) 
 • S’BUNKER 
 • Donika Emini. 

Više o ovoj platformi možete pročitati  OVDE.