MŽK diskutuje o Poslovniku o radu članstva i finalizaciji nove četvorogodišnje strategije

Oko 90 predstavnica organizacija članica, partnera i pristalica rada Mreže žena Kosova (MŽK) je 14. novembra održalo sastanak tokom kojeg su predstavljeni Poslovnik o radu i Kodeks ponašanja Skupštine članstva i diskutovala finalizacija Strategije MŽK za 2023-2026.

Igbale Rogova, izvršna direktorka MŽK, tokom uvodne reči, govorila je o objavljivanju knjige „Činjenice i fabule“, koja predstavlja, kako je rekla, istoriju ženskog aktivizma na Kosovu, kada je solidarnost bila najveća snaga koja je gurala napred žensku agendu.

Danas, kada mreža broji 190 organizacija, ona je istakla važnost povratka ažuriranog poslovnika o radu članstva, kao važnog i neophodnog mehanizma.

Ona je takođe govorila o radu, dostignućima i zagovaranju tokom sprovođenja Strategije MŽK za 2019-2022.

U međuvremenu, Donjeta Morina, stručnjakinja za rodna pitanja, predstavila je ciljeve i očekivane rezultate nove strategije MŽK.

U drugom delu sastanka, učesnice su radile na finalizaciji ciljeva i očekivanih rezultata nove strategije MŽK, podeljene u grupe na osnovu četiri strateška programa:

  • Unapređenje rodne ravnopravnosti kroz vladavinu prava;
  • Život bez rodno zasnovanog nasilja;
  • Ekonomsko osnaživanje žena; i
  • Obrazovanje koje transformiše rodne norme.

Očekuje se da će nova strategija MŽK-a biti usvojena tokom Redovne godišnje skupštine koja se održava krajem godine.

Ovaj sastanak je podržala Austrijska agencija za razvoj (ADA).