MŽK i AWEN: Zajedno smo jače!

„Zajedno smo jače!“ Upravo je ova poruka koja je pratila sastanke održane između Mreže žena Kosova (MŽK) i Albanske mreža za osnaživanje žena (AWEN).

Delegacija AWEN-a boravila je na Kosovu 12. i 13. oktobra, tokom kojeg perioda je razmenila informacije sa predstavnicama MŽK-a o aktivizmu u oblasti zaštite prava žena u obe zemlje.

One su razgovarale o istoriji obe mreže, aktuelnim programima, strategijama lobiranja, zagovaranju i strategijama prikupljanja sredstava.

Prvog dana posete, izvršna direktorka MŽK-a Igbale Rogova upoznala je goste sa istorijatom MŽK-a, napominjući da od 27 organizacija koje su bile na početku, Mreža sada broji 190 članica. Međutim, Rogova je naglasila da koliko god da je važna saradnja između organizacija na Kosovu, podjednako je važno i produbljivanje saradnje sa albanskom mrežom.

„Zato smatram da obe mreže treba da prodube saradnju u budućnosti“, rekla je ona, informišući ih istovremeno sa posebnim programima MŽK.

Ines Ljeskaj, direktorka AWEN-a, izrazila je zadovoljstvo organizacijom sastanaka, pozivajući takođe na produbljivanje ove saradnje.

„Za nas kao mrežu za osnaživanje žena u Albaniji, ova poseta je bila veoma važna jer nam je skrenula pažnju na moć zajedničkog života i saradnje između aktivističkih organizacija između Kosova i Albanije. Kosovo je za nas u smislu društvenog aktivizma, a posebno u smislu društvenog aktivizma i posebno rodne ravnopravnosti, bilo uzor i mislim da je to bila poseta koja nas je inspirisala i koja nas odvela ka putu saradnje da zajedno budemo aktivistkinje“, rekla je ona.

Feride Rušiti iz Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture rekla je da je MŽK od svog osnivanja bila i ostala snažan glas.

„Mislim da je sama mreža uspela da ima građanski aktivizam zahvaljujući činjenici da je razvila 200 organizacija, organizacija koje su uspele da utiču na državne politike u smislu zakona i uprkos političkim kretanjima na Kosovu, mreža je uvek bila neutralna i nije nikad bila pod uticajem dnevne politike. Mislim da su nezavisnost, profesionalizam i nepristrasnost učinili da mreža bude tu gde je danas tj. da bude moćan glas”.

Drugog dana u Prištini, AWEN je posetila kancelariju MŽK-a gde ih je osoblje detaljno informisalo o šest  programa MŽK.