MŽK i EULEX diskutuju o rodno zasnovanom nasilju

Šef misije EULEX, Lars-Gunnar Wigemark i službenica za ljudska prava, Valentina Vitali posetili su 18. septembra kancelariju Mreže žena Kosova (MŽK) kojom prilikom su se sastali sa Izvršnom direktoricom MŽK-a, Igbale Rogova i direktoricom programa i glavnom istraživačicom MŽK-a, Nicole Farnsworth.  

Na ovom sastanku se razgovaralo o mogućnostima poboljšanja međuinstitucionalne saradnje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja na Kosovu; kao i o važnosti redovnih sastanak između EULEX-a i aktivista civilnog društva za prava žena.  

Predstavnice MŽK-a bile su zainteresovane o tome šta EULEX preduzima kako bi se nastavila obuka policije, tužilaca i sudija u smislu institucionalizacije stalne obuke kako bi se uspostavio pravi pristup slučajevima rodno zasnovanog nasilja.  

„Zanimalo nas je da li postoji nešto što EULEX-ovi posmatrači mogu da učine u vezi sa građanskim predmetima u sudovima kako bi se osiguralo, da kada se izvrši krivično delo, kao u slučajevima nasilja u porodici, da se to krivično delo, goni po službenoj dužnosti a ne da se tretira samo kao civilno pitanje radi naloga za zaštitu“, rekla je Farnsworth.  

Između ostalog, diskutovalo se i o mogućnostima saradnje između EULEX-a i MŽK-a.