MŽK održava svoju 20. godišnju skupštinu

Subota, 17. decembar 2022.

Danas, 17. decembra, Mreža žena Kosova (MŽK) održala je 20. godišnju skupštinu članstva. Pod moderacijom Antigone Badžaku Idrizi, više od 120 učesnika iz organizacija članica, partnera, prijatelja i podržavalaca puta MŽK imalo je priliku da govori o zajedničkom aktivizmu u postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena na Kosovu.

Skupštinu je svečano otvorila Nermin Mahmuti, predsednica Odbora MŽK, koja je cenila rad MŽK tokom godina, rekavši da se oseća počašćenom svojim učešćem na ovoj Skupštini.

„Mreža je pokazala odličan rad i bila je transparentna u svom radu, što je neophodno onima koji podržavaju Mrežu i koje ona podržava. Pored misije zagovaranja u ime žena i devojaka, mreža je već uspela da podrži svoje 194 organizacije članice u podizanju njihovih kapaciteta“, rekla je ona, ceneći i doprinos članova odbora.

U međuvremenu, u pozdravnom govoru je istaknuta i aktivistkinja za suzbijanje nepismenosti, gospođa Nadžije Bučinca, koja je bila i predsednica prvog odbora MŽK.

„Kada školujemo devojčicu, obrazujemo porodicu, društvo. 1000 obrazovanih žena je rezultiralo Fondacijom Bučinca. Želim da školujemo devojke na univerzitetskom nivou. Počeli smo ovaj posao zajedno sa Igbale Rogovom pre 20 godina, vi nastavite i ne prestajte!”

Članovi odbora tokom godina, Delina Fico, Besim Kajtazi, Fljora Maculja, Vjosa Dobruna dhe Arđentina Graždani su tokom panela podelili svoja sećanja i priče vezane za rad MŽK-a, visoko ceneći doprinos Mreže osnaživanju žena i devojaka na Kosovu.   

Ove godine, peti put za redom, dodeljena je nagrada „Sevdije Ahmeti“ u znak sećanja na feminističku i humanističku aktivistkinju Sevdiju Ahmeti (1944-2016).

Ovu nagradu dobila je Resmije Rahmani (Biba), mobilizatorka žena sa invaliditetom u Organizaciji za osobe sa mišićnom distrofijom (OPDMK). Dodeli je prethodila pesma posvećena Bibi u interpretaciji glumice i aktivistkinje Safete Rogove, koja je ganula sve prisutne.

„Dalje, izvršna direktorka MŽK, Igbale Rogova, cenila je doprinos svake organizacije članice tokom godina čime su učinile da se ciljevi MŽK za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i devojaka u politici, ekonomiji i drugim programskim oblastima strategije Mreže skoro u potpunosti ostvare. Zahvaljujem se svakoj pojedinačno na trudu. Bila je to energija naših 194 organizacije članice, odbora, osoblja, partnera i podržavalaca, zajedno sa medijima koji su bili naš glas i zahvaljujući ovoj snazi uspeli smo da sprovedemo našu četvorogodišnju strategiju.”

Ove godine, osoblje MŽK je takođe izvestilo o radu u poslednje četiri godine, a ovi rezultati su sledeći:

 • Broj poslanica je povećan sa 32,5% na 35,8%.
 • 2,058 žena je učestvovalo u procesima donošenja odluka.
 • 24 javne politike (zakoni, strategije, druge) su izmenjene, integrišući komentare MŽK.
 • 50 koraka je preduzeto od strane predstavnika Vlade Kosova i EU u rešavanju pitanja koja su pokrenule žene.
 • Pravnu pomoć dobilo je 150 žena koje su doživele rodno zasnovano nasilje. Podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju je poboljšano.
 • Postoji 19 politika koje adresuju pitanje seksualnog uznemiravanja.
 • Više od 30 inicijativa podržalo je žene koje su doživele seksualno nasilje tokom rata.
 • 20,000 žena i muškaraca je informisano o svojim radnim pravima.
 • 680  slučajeva vezanih za rodnu zasnovanju diskriminaciju pri zapošljavanju je dobilo pravnu pomoć.
 • 329 žena zatražilo je svoje pravo na nasledstvo ili imovinska prava.
 • Takođe, od 2012. godine, MŽK je preko Fonda žena Kosova dodelila 252 granta za 149 organizacija.  4,368 žena već ima pristup zdravstvenoj zaštiti.

Dvadesetu godišnju skupštinu članica MŽK finansirali su Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Austrijska agencija za razvoj (ADA), uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida), fondacije Kvinna till Kvinna fondacije i Sigrid Rausing Trust.

A tokom cele godine, napore MŽK-a za rodnu ravnopravnost podržavali su Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i UN Women.