MŽK osuđuje smanjenje kazne za Pjetra Ndrecaja

Mreža žena Kosova (MŽK) je sa dubokom zabrinutošću primila vest o današnjoj odluci Osnovnog suda u Đakovici da smanji kaznu  Pjetra Ndrecaja za brutalno ubistvo njegove supruge i kćerke avgusta 2018. godine.

Kazna od 24 i po godina zatvora, izrečena danas nakon ponovljenog suđenja Ndrecaju je u potpunoj suprotnosti, ne samo sa okolnostima izvršenja krivičnog dela nego i sa opštim pravilima koja predviđaju ublažavanje ili povećanje kazne.

Krivično delo „Teško ubistvo” u slučaju Ndrecaj nosi sa sobom dve pravne kvalifikacije; ubistvo njegove supruge, Valjbone Ndrecaj i ubistvo deteta (devetogodišnje devojčice). Za ovo krivično delo predviđena je kazna doživotnog zatvora, u konkretnom slučaju, okolnosti izvršenja ovog krivičnog dela, kao što su način na koji su ubistava počinjena i činjenica da su žrtve bile nezaštićene trebalo bi da utiču na povećanje kazne izricanjem kazne doživotnog zatvora okrivljenom Ndrecaju.

Podsetimo da je svrha sankcije rehabilitacija počinioca krivičnog dela kao i podizanje javne svesti da su lica koja čine takva dela kažnjena. Smanjenje kazne Ndrecaju, ne samo da ga neće rehabilitovati, već će poslužiti kao motiv drugima da počine slična dela.

Čvrsto verujemo da će tužilaštvo uložiti žalbu i da će Apelacioni sud izmeniti ovu presudu tako što če okrivljenom izreći maksimalnu kaznu.