MŽK osuđuje izricanje mere kućnog pritvora osumnjičenom Q.A, istu smatra nedovoljnom

Mreža Žena Kosova (MŽK) objavila je 16. Avgusta saopštenje za štampu je izrazio , u vezi sa skandaloznom merom, izrečenom od strane Osnovnog suda u Peći – Odeljenje za teška krivična dela, protiv lica koje je osumnjičeno za krivično delo trgovine ljudima, počinjeno u 2012. godini u opštini Istok. Izvešteno je da se navedeni slučaj tiče sumnje na trgovinu ljudima, ropstva i nasilja. 

MŽK insistira da je mera koja je trebala da bude izrečena bila pritvor, imajući u obzir da je okrivljeni Q.A odbio nekoliko puta da učestvuje na sudskim seancama uz obrazloženje da se nalazi vani. On je izveden pred sud nakon izdavanja domaće poternice od strane vlasti Kosova. 

ŠtavišeMŽK izražava zabrinutost da jedna takva kultura neprimerenog postupanja u slučajevima kada imamo sumnju na trgovinu ljudima dodatno podstiče počinioce ovakvih krivičnih dela. Ovo zbog toga što oni ne dobijaju odgovarajuće kazne u skladu sa predviđenim zakonskim merama. Stoga, apelujemo da Apelacioni sud izrekne meru pritvora, sve do konačnog re,avanja i obelodanjenja ovog slučaja.  

PročitajteOVDEcelo saopštenje