MŽK otvara 13. krug Ženskog fonda, članice veoma cene ovu priliku

Mreža Žena Kosova (MŽK) je 21. juna održala sastanak za 13. krug Ženskog fonda Kosova (ŽFK).

Više od 30 predstavnica organizacija članica je učestvovalo na ovom sastanku kako bi bile detaljno informisane o procesu prijavljivanja i uslovima koje treba ispuniti.

Diellza Olluri, Koordinator projekta u ŽFK je na početku podelila aplikacije objašnjavajući proceduru podnošenja zahteva, naglašavajući da projektne ideje treba da doprinesu unapređenju ženskih prava i rodne ravnopravnosti, uključujući i osnaživanje učešća žena u politici.

Olluri je tokom razgovora sa članicama, objasnila dalje kriterijume za izbor, ističući veliki značaj inicijativa koje uključuju inicijative zastupanja.

Kao i prošle godine, i ove godine, organizacije mogu aplicirati za dve vrste grantova; pružiti individualno zastupanje za jednu organizaciju, i zastupanje u partnerstvu za promene gde dve organizacije mogu podneti zahtev za zajedničku inicijativu.

U skladu sa Strategijom MŽK-a za period 2019-2022, vrste inicijativa koje će imati prioritet za finansiranje će uključiti: Jačanje feminističkog pokreta na Kosovu, žene u politici i odlučivanju, prava žena u zdravstvu, nenasilni rodni život, ekonomsko osnaživanje žena, unapređenje pristupa kvalitetnom i osetljivom rodnom obrazovanju.

Prisutne su pohvalile informacije dobijene sa ovog sastanka, još jednom zahvalivši MŽK koja pruža ovu priliku organizacijama članicama od osnivanja Fonda 2012. godine.

Ovaj sastanak i 13. krug Ženskog fonda Kosova (ŽFK) podržavaju Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu i Austrijska razvojna agencija (ADA).

Kliknite OVDE da biste videli celovit Poziv za aplikacije.