MŽK podržava neumorni i transparentni rad Vladine komisije za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom Oslobodilačkog rata na Kosovu

Danas, 18. juna, predstavnice Mreže žena Kosova (MŽK) posetile su Vladinu komisiju za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom Oslobodilačkog rata Kosova kako bi se blisko upoznali sa napretkom procesa prepoznavanja i verifikacije statusa silovanih osoba tokom rata, izazove s kojima se ova Komisija suočava i izraziti podršku MŽK-a za neumorni i transparentni rad Komisije.

„Mi smo bili deo puta Komisije od njegovog početka i izbliza poznajemo nepristrasan i transparentan rad ove Komisije“, rekla je Ariana Kosaj-Mustafa, predsednica Odbora MŽK-a.

Među ključnim izazovima rada Komisije, Minire Begaj-Balaj, predsedavajuća Komisije, navela je problem nepotpunih slučajeva koji stižu u Komisiju od samog početka kada su podneseni zahtevi za prijavu, kao i kašnjenja u odgovoru na poverljive zahteve upućene organizacijama (koji ne uključuje četiri organizacije koje su već ovlašćene da primaju prijave: Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture, Medica Kosovo, Medica Đakovica i Centar za promovisanje prava žena u Glogovcu.

Sledeće, gospođa Begaj-Balaj je predstavila rad Komisije kroz brojke od početka svog rada u februaru 2018. godine, gde je rečeno da je do sada primljeno 1.058 prijava, od kojih je 395 odobreno, 152 su odbijene, 52 su u procesu, čineći svih 599 tretiranih slučajeva, dok 461 ostaje u obradi. Ona je naglasila da su većinu aplikacija podnele žene, mali procenat muškarci, tj. većina aplikacija je iz albanske zajednice, ali postoje i iz drugih zajednica.

“Međutim, rad i efikasnost Komisije ne bi trebalo da se mere samo brojem odobrenih prijava; treba imati na umu činjenicu da bavljenje predmetima ponekad podrazumeva i rešavanje slučaja do šest puta kao rezultat nepotpunih datoteka, i na taj način bismo razumeli da su naše radne šifre matematički veće od broja odobrenih slučajeva”, rekla je ona.

Imajući u vidu posvećenost Komisije, Igballe Rogova, izvršni direktor MŽK-a, rekla je: „Kao što smo  uvek ukazivali kao MŽK, volju preživelih treba poštovati u vezi sa zahtevom za priznavanje i proveru njihovog statusa, jer ne žele svi da se prijave. Stoga, za nas, u ovom procesu, veoma je važno da pružimo ohrabrujuću aplikacionu sredinu, pružajući im podršku i poverljiv i nepristrasan proces.“

Najnovija dešavanja na Kosovu, uključujući objavljivanje fotografije od strane poslanika Flore Brovine sa ciljem da svedoče o silovanju žene od strane srpskih vojnih snaga tokom rata na Kosovu, čin koji je MŽK osudio, a kasnije i istinitost fotografije je takođe osporavana, prekršeno je dostojanstvo žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu i služi kao obeshrabrenje za prijavljivanje od strane drugih žrtava seksualnog nasilja kao i opasan presedan za ono šta sve čeka one koji prijavljuju seksualno nasilje.

“Nakon objavljivanja ove fotografije, primili smo brojne telefonske pozive od preživelih od seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu koji su podneli zahtev za priznavanje i verifikaciju njihovog statusa i / ili članova njihovih porodica koji žele da povuku svoju prijavu, bojeći se da će njihova svedočenja i slike biti javno objavljene i da će to uticati na poverljivost, „rekla je Begaj-Balaj.

Podržavajući neumorni i transparentni rad Komisije, MŽK još jednom poziva sve da budu oprezni, da pruže podršku preživelim i da stvore podsticajnije okruženje za njihovu prijavu za priznavanje i verifikovanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu.