RrGK merr pjesë në Forumin Rajonal për Barazinë Gjinore në Anëtarësimin në BE

Zyrtarja për Integrim të Perspektivës Gjinore në Rrjetin e Grave të Kosovës (RrGK), Valmira Rashiti, ka marrë pjesë në panelin “Angazhimi i OSHC-ve në strukturat e MSA-së: Përvojat dhe mundësitë”, si pjesë e Forumit Rajonal për Barazinë Gjinore në Anëtarësimin në BE, që u mbajt në Shkup.

Ajo ka ndarë përvojën e RrGK-së dhe anëtarëve të saj në ofrimin e kontributeve për të informuar strukturat e MSA-së në takimet ndërmjet BE-së dhe qeverisë së Kosovës, duke ofruar një afat kohor të organizatave të shoqërisë civile për të drejtat e grave të angazhuara në këtë çështje që kur Kosova nënshkroi Marrëveshjen e parë të Stabilizim Asociimit në 2016.

“Ne si RrGK jemi përpjekur të dëgjojmë gra të ndryshme dhe t’i pyesim se cilat janë prioritetet e tyre në lidhje me anëtarësimin në BE. Prej kohësh, anëtarësimi në BE është paraqitur si një koncept i largët politik, duke krijuar iluzionin se është i ndarë nga qytetarët dhe se i përket vetëm vendimmarrësve. RrGK ndihmoi në zbardhjen e këtij koncepti dhe në rritjen e perspektivës gjinore të Procesit të Anëtarësimit në BE.”

Jeton Karaqica, shef i Departamentit për Kriteret Ekonomike në Zyrën e Kryeministrit në Kosovë, theksoi gjithashtu rolin e organizatave të shoqërisë civile në procesin e anëtarësimit në BE, duke theksuar se konsultimet me këto organizata ofrojnë një platformë për përgatitjen më të mirë të komenteve për Nënkomisionet e MSA-së, shkëmbimin e informacionit dhe përputhshmërinë e ekspertizës. Ai shtoi se ata mund të lehtësojnë diskutimet e politikave për të udhëhequr drejtimin e përgjithshëm të reformave të pranimit në BE.

Forumi për Barazinë Gjinore organizohet nga Koalicioni për Barazi Gjinore në Procesin e Anëtarësimit në BE (EQUAPRO), në Shkup përmes nismës së financuar nga BE-ja dhe SIDA, të quajtur “Avancimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE”, në një partneritet rajonal ndërmjet pesë organizatave: Rrjeti i Grave të Kosovës, Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri, Reaktor-Hulumtimi në Veprim,  Qendra e të Drejtave të Grave dhe OJQ “Të Drejta për të Gjithë.”

.