Nisko učešće žena i devojaka sa invaliditetom u politici

Organizacija za osobe sa mišićnom distrofijom Kosova (OPDMK) – članica Mreže žena Kosova (MŽK), održala je radni sastanak na temu „Motivacija žena sa invaliditetom da učestvuju u politici“ kojom prilikom je istakla probleme i izazove sa kojima se suočavaju devojke i žene sa invaliditetom.

Na sastanku je saopšteno da sa celog Kosova trenutno postoji samo jedna odbornica u Skupštini opštine Prizren, koja predstavlja žene i devojke sa invaliditetom. Ona je Egzona Hodžaj, koja je rekla da ni na centralnom nivou, niti u bilo kom drugom gradu na lokalnom nivou, nema žena sa invaliditetom zaposlenih na pozicijama odlučivanja.

„Ja sam jedina devojka sa invaliditetom koja se bavi politikom, dakle pobedila sam sa glasovima bez rodne kvote na poslednjim opštinskim izborima. Za žaljenje je i pomalo neverovatno kako nijedna devojka ili žena nije uspela da bude deo Skupština opština ili na centralnom nivou na celom Kosovu“.

Resmije Rahmani (Biba), mobilizatorka u okviru projekta „Motivacija žena sa invaliditetom za učešće u politici“ u OPDMK, sa druge strane je rekla da su ovakvi sastanci više nego dobrodošli, jer se žene i devojke sa invaliditetom i i dalje osećaju zapostavljeno. Stoga, prema njenim rečima, ovi sastanci informišu i podižu svest ove kategorije društva.

„Mogu reći da nismo prihvaćeni u društvu, čak ni od žena koje su na pozicijama odlučivanja. Stoga ovi sastanci podižu svest devojaka i žena sa invaliditetom u retkim slučajevima, nažalost, ali sa nadom da će prodreti na političke, a samim tim i pozicije odlučivanja. Jedini most smo mi kao organizacija da ih, ma koliko malo, aktiviramo i da budemo prisutni na sastancima, gde se podiže svest o njihovim pravima. ”.

Ona je rekla da su žene i devojke sa invaliditetom veoma malo uključene u zapošljavanje, ali na sreću u Prizrenu postoji predstavnica u Skupštini opštine gde one adresuju svoje probleme.

„Jedina odbornica Egzona Hodžaj je spojni most, a ujedno je i prva tačka kontakta za sve naše probleme, koje ona potom rešava. Od kada je preuzela funkciju, poboljšala je živote osoba sa invaliditetom. Nakon 13 godina, opština nam je dala kancelariju za našu organizaciju i ovo je pozitivan korak, zajedno sa predstavnicom“, rekla je ona.

Na izborima 2021. godine u svim opštinama na Kosovu takmičilo se 11 kandidata sa invaliditetom, od kojih pet žena. Dok ovo govori o učešću ove kategorije u politici, Egzona Hodžaj je rekla da je „uz sav ovaj jaz u odnosu na prethodne godine učešće u trci bilo zadovoljavajuće u 2021. godini“.

Na ovom sastanku, odbornice i političarke iz opštine Prizren podelile su svoja iskustva u politici sa ženama i devojkama sa invaliditetom.

Ova aktivnost je organizovana u okviru inicijative OPDMK koju podržava Fond žena Kosova i finansira Fondacija Sigrid Rausing.