NVO Hareja povećava svest o prevenciji nasilja i značaju prijavljivanja

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), NVO Hareja, sa inicijativnom “Ne ćuti – govori” održala je okrugle stolove, radionice i predavanja radi podizanja svesti žena i društva o sprečavanju nasilja u porodici i značaju prijavljivanja. 

Predavanja su održana sa ženama iz srpske i romske zajednice od strane udruženja Hareja i Policije Kosova. Učesnicima su prikazane statistike za RZN u njihovoj zajednici i načini na koji se može prijaviti nasilje. 

Od novembra do januara 2020. godine, održano je ukupno 6 predavanja u Velikoj Hoči, Zrzi, Velikoj Kruši, Ratkovacu i Orahovcu. Učesnika na ovim predavanjima je bilo ukupno 221 (176 žena i 45 muškaraca). 

Na završnom sastanku projekta, izvršni direktor organizacije, Adelina Paqarizi, govorila je o ukupnoj svrsi ove inicijative. 

“Nažalost, opština Orahovac se suočava sa velikim brojem slučajeva nasilja u porodici, pa je pravilan i pravičan pristup žrtvama porodičnog nasilja, žrtvama seksualnog zlostavljanja, njihova podrška, kao i promocija ženskih prava u opštini Orahovac, glavni cilj ove inicijative“, izjavila je Paqarizi. 

U roku od tri meseca, Hareja je uspela da preduzme sledeće korake: 

  • Obezbedila je tačne podatke iz Centra za socijalni rad i Policije Kosova o slučajevima nasilja u opštini Orahovac.  U 2019. godini, 47 ljudi je pretrpelo nasilje u porodici, od čega su 95% žrtve bile žene i devojke. 
  • Podigla je svest građana Orahovca i okolnih sela o prevenciji i prijavljivanju porodičnog i seksualnog nasilja. 
  • Ugovorila je usmeni sporazum sa Sigurnom kućom u Đakovici o tretiranju žrtava porodičnog nasilja. 
  • Uspostavila je mehanizam koordinacije, koji se bavi tekućim slučajevima, koji se sastoji od psihologa, socijalnih radnika, lekara, medicinskih sestara i policajaca. 

Ova inicijativa je podržana od strane Kosovskog ženskog fonda (KŽF), koju finansira Austrijska razvojna agencija (ARA).