NVO Lulishtja održava informativne sesije za preduzeća u vezi sa Direktivom EU o ravnoteži između poslovnog i privatnog života

Organizacija članica Mreže žena Kosova i korisnica iz 17. kruga Lulishtja započela je ciklus sesija sa preduzećima kako bi ih upoznala sa Direktivom Evropske unije o ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Tokom ovih obuka posebna pažnja posvećena je roditeljskom odsustvu i odsustvu za negovatelje/staratelje.

Jedan od predstavnika preduzeća je prilikom posete Francuskoj shvatio da je prema tamošnjem zakonu o radu očinsko odsustvo 30 radnih dana. Pored toga, trenerica je govorila o nekim prednostima preduzeća, ukoliko bi oni primenili praksu radnih mesta prilagođenih porodici.

„Preduzeća se već suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju radnika, ali fleksibilna radna mesta motivišu radnike da ostanu lojalni poslu i da budu produktivniji.“

Postojala je saglasnost i želja za implementacijom radnih mesta prilagođenih porodici od strane svih preduzeća, gde je jedan od predstavnika preduzeća rekao „već smo upoznati sa ovim modelom i moramo da odražavamo i primenimo ova pravila u našim preduzećima“.

NVO Lulishtja je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 17. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19“ koju finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.