Omladinski centar u Lipljanu ima za cilj da poveća kapacitete žena i devojaka u novim biznisima

Omladinski centar u Lipljanu (OCL) održao je prvu fokus grupu sa ženama i devojkama sa ciljem pripreme i izrade dokumenta javne politike za podržavanje poslovnog sektora.

Učesnici tokom sastanka održanog 25. februara razgovarali su o poteškoćama sa kojima se suočavaju novi biznisi u prodoru na tržište. Među glavnim preprekama pomenut je nedostatak institucionalne podrške lokalne uprave, posebno u početnoj fazi kada je poslovanjima najpotrebnija. 

„Među glavnim problemima je i pitanje nasleđivanja imovine kod žena i devojaka“ rekla je MihaneAbdulahu, učesnica u Fokus grupi, „Razlog zašto žene imaju manje subvencija od muškaraca je mali broj imovine u njihovo ime“, dodala je ona.

Tokom sastanka žene su podelile svoja iskustva i iznele preporuke, izražavajući veliko interesovanje za izgradnju kapaciteta novih biznisa i stvaranje veza izmeđbiznisa i lokalne uprave.  

ValmiraMarevciKoordinatorka projekta, OCL, izjavila je „U okviru projekta održaće se trodnevna radionica, na kojojće seokupiti zajedno relevantne lokalne aktere, kao što su NVO i preduzeća, koji imaju uticaj i mogu doprineti pripremi dokumenta javne politike, a što može uticati na proces odobravanja i razmatranja od strane opštinskih vlasti.“

Ovaj sastanak i ovu inicijativu podržava Fond žena Kosova (FŽK) i finansira UN Women. 

Pored organizacije OCL, korisnice 14. kruga FŽK su i 19 drugih organizacija članica. Potpunu listu možete pročitati OVDE.