OPDMK održava obuku o izgradnji komunikacionih kapaciteta

Organizacija Mreže žena Kosova (MŽK), Organizacija osoba sa mišićnom distrofijom Kosova(OPDMK), održala je 18. novembra jednodnevnu obuku „Izgradnja komunikacionih kapaciteta za žene koje žele da se bave politikom“.  

Oko deset devojaka i žena diskutovalo je zajedno o javnom nastupu, njegovom značaju za učešće u političkim i odlučujućim procesima, kao i o važnosti korišćenja socijalnih mreža kao sredstva komunikacije.  

Izvršna direktorica OPDMK, Antigona Šestan govorila je o značaju ove obuke za žene i devojke sa ograničenim sposobnostima. 

„Onlajn obuka je mnogo prihvatljivija za osobe sa invaliditetom, gde se uzimaju u obzir sve potrebe učesnika, zbog njihovog fizičkog stanja, kao i iz razloga što se osobe sa invaliditetom razlikuju u potrebama zbog različitih kategorija. Na ovaj način su naši učesnici sigurniji i nezavisniji kada im nije potrebna asistencija“, rekla je ona.  

Resmije Rrahmani, mobilizator u okviru inicijative „Jačanje učešća žena u politici“ kaže da su ovakve obuke od suštinskog značaja kako bi se ovim ženama i devojkama omogućilo da zauzmu svoje zasluženo mesto u javnom životu. 

„Obuke, događaji, konferencije i onlajn sastanci sigurno olakšavaju učešće žena sa invaliditetom. Mislim da je pristup internetu dobro sredstvo za budućnost zbog većeg uključivanja žena sa invaliditetom koje bi trebalo da budu deo ravnopravnog društva“, rekla je Rrahmani. 

„Ovakve obuke su veoma važne za nas i za naše organizacije članice. Zajedno smo razgovarali o iskustvima i izazovima sa kojima se suočavaju žene i devojke koje žele da budu deo  političkih procesa. Iznad svega, podelili smo ideje o tome kako da prevaziđemo ove izazove kroz najbolje načine komunikacije sa javnošću“, rekla je Gresa Sermadžaj, koordinatorka za odnose sa javnošću, MZK.  

Ova aktivnost je održana u okviru inicijative „Jačanje učešća žena u politici“, koju podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu. 

Više o ovoj inicijativi možete pročitati OVDE