Posetite našu revitalizovanu web stranicu!

MŽK je dodao nove sekcije i funkcije našoj web stranici.

Odeljak „Članovi“ sadrži informacije o svakoj od naših različitih pojedinačnih organizacija članica, po abecednom redu, po opštinama i po oblasti ekspertize (npr., ekonomija, zdravstvo). Ovo može biti vitalni resurs za pojedince i organizacije na Kosovu i inostranstvu, koji traže da identificiraju partnera.

Odeljak „Kosovski Fond Žena“ pruža informacije o našem nedavno pokrenutom programu grantova, uključujući dosadašnje uspehe stipendista i kako da se prijave.

Naš odeljak „Izvori“ olakšava pristup istraživanjima i publikacijama, novim i starim, koje se odnose na polnu ravnopravnost, žene u politici, žene i ekonomija, žene i zdravlje, nasilje u porodici i trgovinu ljudima na Kosovu, olakšavajuči pristup informacijama koje je ponekad teško pratiti.

Odeljak „Mediji“ sadrži pokrivanje MŽK u štampi, saopštenja i video zapise. Molimo Vas posetite www.womensnetvork.org i javite nam šta mislite o novom sajtu pisanjem na info@vomensnetvork.org.