Vizitoni Uebfaqen Tonë të Freskuar

RrGGK ka shtuar rubrika dhe karakteristika të reja në uebfaqen e saj.

Rubrika “Anëtaret” përfshinë informata për secilën nga organizatat e ndryshme anëtare, në renditje alfabetike, sipas komunës dhe sipas fushës së ekspertizës (p.sh. ekonomi, shëndetësi). Ky mund të jetë një burim vital për individët dhe organizatat në Kosovë dhe jashtë vendit që kërkojnë të identifikojnë partnerët.

Rubrika “Fondi i Grave të Kosovës” ofron informata për programin tonë të granteve të lansuar së fundi, përfshirë suksesin e përfituesve të granteve deri në këtë datë dhe mënyrën se si të aplikojnë.

Rubrika jonë e “Burimeve” lehtëson çasjen në hulumtime dhe publikime, të reja dhe të vjetra, lidhur me barazinë gjinore, gratë në politikë, gratë dhe ekonomia, gratë dhe shëndeti, dhuna në familje dhe trafikimi në Kosovë, duke lehtësuar çasjen në informata që nganjëherë është e vështirë të gjinden.

Rubrika “Media” përfshinë mbulimin mediatik të RrGGK-së, kumtesat për media dhe videot. Ju lutem vizitoni www.womensnetwork.org dhe na tregoni se çka mendoni për faqen e re duke na shkruar në info@womensnetwork.org.