Sklonište u Novom Brdu podiže svest o borbi protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja

Sklonište „Ženski inkluzivni centar” (ŽEC) iz Novog Brda organizovalo je 13. i 14. februara dvodnevnu radionicu sa predstavnicima lokalne samouprave, centara za socijalni rad, Kosovske policije, Tužilaštva i nevladinih organizacija koje se bave problemom i posledicama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja iz opština Ranilug, Novo Brdo, Parteš, Klokot, Gračanica i Štrpce.

Ovu aktivnost je sprovelo sklonište u Novom Brdu u okviru inicijative „Promovisanje prava žrtava nasilja u porodici kroz digitalne i zagovaračke aktivnosti“ koju podržava Mreža žena Kosova (MŽK).

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-1024x841.jpg

Adeljina Beriša, menadžerka Programa za rešavanje pitanja rodno zasnovanog nasilja u Mreži žena Kosova, govoreći o Istanbulskoj konvenciji i funkcionisanju opštinskih koordinacionih mehanizama protiv nasilja u porodici, rekla je da na Kosovu preko 68 odsto žena izjavljuje da su doživele neke oblik nasilja.

„Iako je u većini zemalja najčešći oblik nasilja nasilje u porodici, postoje i drugi oblici nasilja gde su žene i dalje žrtve. Na Kosovu, preko 68 odsto žena izjavljuje da su doživele neki oblik nasilja. Kada kažem na Kosovu, statistika je prilično slična u svim etničkim grupama“, rekla Beriša.

Ona je, međutim, napomenula da je poslednjih godina došlo do porasta prijavljivanja policiji slučajeva nasilja.

Ona je, između ostalog, podsetila prisutne da „članovi Koordinacionog mehanizma imaju zakonsku obavezu da se angažuju u svim stubovima borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama, počev od sprečavanja do reintegracije i rehabilitacije žrtava rodno zasnovanog nasilja“.

Biljana Nastovska, savetnica za rodna pitanja iz Misije OEBS-a na Kosovu, govorila je o ulozi saradnje i koordinacije mnogih agencija u prevenciji nasilja u porodici. Objasnila je da svako ima ulogu i odgovornost u borbi protiv nasilja nad ženama.

„Kada je konvencija (Istanbulska) u pitanju, nasilje nad ženama se ne može rešiti od strane jedne agencije. To jest, vrlo često čujem da je policija ona koja treba to da čini.“ – rekla je Nastovska.

„Nasilje nad ženama je veoma složeno. Zahteva angažovanje policije i svih odgovornih lica“, dodala je ona.

U međuvremenu, Vesna Stajić, direktorka Ženskog inkluzivnog centra u Novom Brdu, naglasila je da je ovaj seminar omogućio prisutnima da se više informišu i dobiju odgovore od panelista u vezi sa koordinacionim mehanizmima za borbu protiv nasilja.

 „Danas smo doprineli da opštine koje nemaju mehanizme imaju priliku da se raspitaju o o svemu onome što do danas nisu bile u mogućnosti i da to čuju od naših panelista. Oni su, koliko vidim, još više motivisani da formiraju koordinacione mehanizme u svojim opštinama” – rekla je Stajić.

Ovu inicijativu podržava Fonda žena Kosova MŽK kroz 17. krug uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu u okviru inicijative MŽK „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19“.