UBK se zalaže za institucionalnu podršku jačanju uloge babica na Kosovu

9. septembra Magbule Elezi, predsednica Udruženja babica Kosova (UBK/ShMAKS), organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK), se sastala sa ministrom zdravlja kako bi diskutovali o bitnosti obuhvatanja uloge i interesa babica Kosova u Zakon o zdravstvu.

UBK se zalagalo za institucionalnu podršku jačanju uloge babica na Kosovu i u prošlosti zahvaljujući podršci koju je dobilo od Fonda žena Kosova (FŽK).

„Promovisanje zdravlja majke i deteta preko jačanja ulove babice“ je inicijativa UBK-a koja je realizovana s ciljem povećanja svesti o neumornom radu babica.

„Preko 930 babica na Kosovu nema poseban status u poređenju sa ostalim zdravstvenim stručnjacima i njihova uloga nije definisana na svim nivoima zdravstvenih usluga“, rekla je Elezi.

„Jačanje uloge babica na Kosovu i ponovno stavljanje u funkciju porodilišta na Kosovu su dva naša konstantna zahteva koja smo slali političarima i Komisiji za zdravstvo u Parlamentu Kosova“, dodala je ona.

Tokom ovog perioda realizacije aktivnosti UBK je sastavio zahteve koje će uputiti Ministarstvu zdravlja o organizovanju radne grupe u vezi sa sastavljanjem profesije, uloge, odgovornosti i dužnosti babice. Takođe UBK je održalo i sastanke sa ženama i devojkama u Kačaniku, Podujevu i Istoku, obuhvatajući od 7 do 10 učesnika, u cilju pružanja saveta i informacija koje su bitne i u vezi sa njihovim zdravljem.

Photo copyright © Ministarstvo Zdravlja