Žene deluju: MŽK podržava Izgradnju mira u Jugoistočnoj Evropi

Na „Samitu Žena za Održivi Mir u Jugoistočnoj Evropi“, održan 19 aprila, Regionalni Ženski Lobi za Mir i Bezbednost u Jugoistočnoj Evropi, uključujući žene političarke i predstavnice civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova se sastao u Beču. Tokom sastanka, diskutovale su o političkoj situaciji njihovih zemalja i kako žene mogu uticati mirovnom rešenju konflikta u regionu. Učesnice su stvorile strategiju za 2007. Samit je zaključen izjavom napisanom od strane Regionalnog Ženskog Lobija, koja je poslata Savetu Bezbednosti Ujedinjenih Nacija. Deklaracija navodi sledeće:

Lobi izražava svoju veliku podršku Ahtisarijevom predlogu za budući status Kosova; Lobi podstiče Savet Bezbednosti da se osigura da nova rezolucija na Kosovu prepoznaje prava ljudske bezbednosti za sve žene i muškarce kao osnova za održivi mir na Kosovu i regionu; Lobi pozdravlja visoke standarde postavl jene Ahtisarijevim predlogom za zaštitu prava svih etničkih i verskih zajednica i njihovo puno integrisanje u Kosovsko društvo i; Regionalni Ženski Lobi prepoznaje prava raseljenih lica da se vrate na Kosovo; i da Vlada Kosova treba da podrži njihovo integrisanje.

MŽK je preduzela odgovornost da organizuje logistiku i proces sastanka Regionalnog Ženskog Lobija, uz finansijsku
podršku UNDEF i UNIFEM-a.