Fillon “Freja Forum 2015” në Kosovë

Sot, në orën 18:00, fillon Konferenca Regjionale “Freja Forum 2015”. Hapja zyrtare e konferencës bëhet në Hotel Sirius në Prishtinë. Prezenca e mediave është e mirëseardhur.

Freja Forum është një platform për rrjetëzim dhe bashkëpunim në mes të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në Ballkanin Perëndimor, Turqi dhe Bashkim Evropian (BE).

Në nëntor, çdo vit, Freja Forum mblidhet diku në Ballkan, për të diskutuar çështje që ndërlidhen me mundësitë e barabarta, demokracinë, zhvillimin e shoqërisë civile dhe ngritjen e kapaciteteve të OSHC.

Këtë vit, Freja Forum, për herë të parë po mbahet në Kosovë, me 6-8 Nëntor 2015. Temat e diskutimit përfshijnë mundësitë e barabarta, demokracinë dhe një shoqëri të hapur.

Për informata më të hollësishme rreth Freja Forum 2015, ju lutem klikoni këtu.