Forum Teatri Fuqizon Gratë nga Rajoni

Me 8-11 nëntor, gratë nga rajoni u mblodhën në qytetin e bukur të Prizrenit, në punëtorinë mbi “Përdorimin e Teatrit si Mjet për Fuqizimin e Grave.” Organizuar nga organizata anëtare e RrGGK-së Artpolis, kjo është punëtoria e parë rajonale e këtij lloji. Trajnimi ka përfshirë Forum Teatrin, një lloj teatri i ri dhe me ndikim që është krijuar për t’i mësuar njerëzit se si të bëjnë ndryshime në rrethin ku jetojnë. Gjithashtu ka përfshirë sesione interaktive në mes të aktorëve dhe audiencës. Në fund të çdo shfaqje, audienca ka mundësi të diskutoj dhe të bëj sugjerime mbi çështjet e ngritura nga aktorët. Përmes përdorimit të Forum Teatrit, Artpolis ka për qëllim të fuqizojë gratë pjesëmarrëse nga Kosova, Serbia, Mali i Zi, Bosnia dhe Hercegovina dhe Maqedonia. Gjatë kësaj punëtorie tri ditore, pjesëmarrëset mësuan mbi Forum Teatrin. Të ndara në grupe të vogla, ato krijuan shfaqje Forum Teatër me tema të ndryshme. Më pas kjo u përcjell me debate, gjatë të cilave pjesëmarrëset e tjera shkëmbyen ide dhe përvoja. “Unë kalova një kohë shumë të mirë,” tha Nadja Duhacek nga Gratë Në të Zeza në Serbi.         “Ne patëm rastin të shkëmbejmë përvoja me njëra tjetrën. Kam takuar shoqe të vjetra dhe kam krijuar miqësi të reja. Aktiviteti gjithashtu ka qenë shumë praktik dhe fuqizues.”
     Mbrëmjeve, pjesëmarrëset bënin shetitje nëpër qytetin historik të Prizrenit dhe festuan gjatë një ndeje në mbrëmjen e tretë të trajnimit. Punëtoria është mbështetur nga Kvinna till Kvinna.
      “Ishte një përvojë shumë e mirë dhe kemi kaluar jashtëzakonisht mire së bashku,” tha njëra nga pjesëmarrëset.