FANA

Komuna:

Pejë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Misioni i organizatës Fana është qe te përkrahë dhe ndihmojë zhvillimin dhe fuqizimin ekonomik te grave dhe vajzave ne Kosove që janë te papunësuara dhe nëna vetushqyese, pa dallime fetare, etnike, politike. Fana synon të arrijë misionin e saj duke ngritur kapacitetet e grave përmes trajnime dhe duke ofruar mundësi për shitje dhe zhvillim ekonomik dhe social.

Viti i themelimit:

2010

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Trajnime të ndryshme për punimin e artizanaleve, organizimi i panaireve, përkrahja e grave në shitjen e produkteve të tyre

Telefoni:

+383 (0) 49 655 754

Adresa -sq:

Rr. Zhuj Selmani, Nr. 103, Pejë

E-Mail:

ojqfana@gmail.com

Initiatives:

Fane Gashi