Jeta, Turiçec

Komuna:

Skënderaj

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Barazi Gjinore

Misioni:

Misioni i organizatës është vetëpunësimi i grave amvise

Viti i themelimit:

2018

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Trajnime të ndryshme me qëllim të fuqizimit të grave amvise

Telefoni:

+383 (0) 49 256 829

Adresa -sq:

Rr. Sejdi Reka, Fshati Turiqec, Skenderaj

E-Mail:

dritamala3@gmail.com

Initiatives:

Drita Mala