Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të Dhomës Ekonomike të Grave të Kosovës –G7, Gratë për Gratë Internacional dhe Bankës TEB