Profili i shkurtër gjinor i Kosovës

Download File

NJË PËRMBLEDHJE E PËRDITËSUAR PËR TË INFORMUAR BE-NË PËR PLANIN E ZBATIMIT NË NIVEL TË VENDIT TË KOSOVËS