THIRRJE PËR OFERTË: DIZAJNER/KOMPANI TË DIZAJNIMIT

Download File

PËR KRIJIMIN E FUSHATËS VETËDIJËSUESE SI PJESË E NISMËS: MË SHUMË ZGJEDHJE: POLITIKAT MIQËSORE PËR FAMILJEN PËR SEKTORËT PRIVATË DHE PUBLIKË NË KOSOVË.